Struktura procesu (2)

Cel procesu Istotnym dla każdego procesu jest właściwe sformułowanie jego celu, rozumianego jako preferowany w danym przedziale czasu wynik (1). Cele organizacji można postrzegać jako wiązki wartości (np. ekonomiczne, społeczne) przez nią realizowanych i odnoszących się do jej trwania i rozwoju w kontekście wzajemnych związków z otoczeniem (2). Dobrze wyznaczony cel procesu powinien się cechować … Czytaj dalej