Struktura procesu (3)

Wejście i wyjście z procesu Wejściem do procesu (zasileniem) są wszystkie zasoby niezbędne do realizacji procesu (np. rzeczowe, kapitałowe, informacyjne, ludzkie) w postaci materiałów, dokumentów, informacji czy też kompetencji pracowników. Wyjście procesu stanowi jego wymierny rezultat (wynik, produkt procesu). Można wyróżnić rezultaty pośrednie oraz bezpośrednie. Rezultaty pośrednie są warunkiem koniecznym (umożliwiającym) osiągania rezultatów bezpośrednich, zatem … Czytaj dalej