Interesariusz a uczestnik procesu

Nowoczesne podejście do rozumienia procesu zakłada, że aby zaistniał proces, czy żeby można było go zaprojektować trzeba uprzednio określić kto jest klientem, jakie są jego potrzeby i w jakim czasie powinny być realizowane (1). Stanowi to radykalną zmianę podejścia w stosunku do dotychczasowych teorii i praktyk. Systematyka obszarów podejścia procesowego możliwa jest w oparciu o … Czytaj dalej