Istota podejścia procesowego

Reorganizacja procesów odnosi się do zarządzania procesami oraz może pojawić się jako wynik stosowania podejścia procesowego w organizacji. Istota podejścia procesowego dotyczy przede wszystkim zmiany aspektu postrzegania organizacji, z funkcjonalnego na procesowy, oraz wiąże się z takimi elementami procesu jak: struktura, ukierunkowanie, sposób pomiaru, własność i klienci (1): Strukturę procesu określają uporządkowane w przestrzeni i … Czytaj dalej