Struktura procesu (1)

Mapa procesów Podstawowym narzędziem identyfikacji struktury procesów biznesu jest według T. Kasprzaka mapa procesów, która stanowi punkt wyjścia do uzyskania obrazu procesów na wysokim poziomie abstrakcji. Mapa procesów będąc prostym, wizualnym zestawieniem procesów, przypomina pracę nad mapami tworzonymi na podstawie zachodzących na siebie zdjęć lotniczych (1). Dysponując mapą procesów dokonuje się ogólnego poglądu na strukturę … Czytaj dalej