Klasyfikacja procesów

Generalnie można wyodrębnić trzy podstawowe poziomy procesów (1): megaprocesy, czyli procesy o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu przekrojowym (poziomym) organizacji, w efekcie których powstają np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, programy rewitalizacji; procesy podstawowe, w efekcie których powstaje usługa związana bezpośrednio z podstawowym rodzajem działalności organizacji, często wynikające z przepisów prawa; procesy … Czytaj dalej