Pojęcie procesu idealnego

K. Perechuda i W. Cieśliński posługują się pojęciem procesu idealnego (1), który na rysunku został uwidoczniony jako punkt. Proces idealny cechują takie parametry czas, koszt oraz jakość, przy czym czas oraz koszt są równe 0, a jakość osiąga w tym punkcie optimum. Autorzy pojęcie procesu idealnego wyprowadzili z koncepcji systemu idealnego G. Nadlera (tzw. trójkąt … Czytaj dalej