Definicja procesu

W literaturze poruszającej tematykę zarządzania procesami można napotkać różne ujęcia definicji procesu. Definicja Z. Gomułki postrzegającego proces jako ciąg zdarzeń określających zachowanie się, funkcjonowanie oraz działanie systemu prowadzące do uzyskania preferowanego w danym przedziale czasu wyniku (1) to ujęcie z punktu widzenia cybernetyki, stąd jej zaletą jest widoczne powiązanie podejścia systemowego z zarządzaniem procesami. Inne … Czytaj dalej