szkolenia z zarządzania procesami

zarządzanie procesami oraz reengineering procesów — business process management (BPM)

Zarządzanie procesami

szkolenie podstawowe (2 dni)

Podstawy metody zarządzania procesami (BPM – Business Process Management) w organizacji. Dokumentowanie procesów.

Zarządzanie procesami EXT

szkolenie rozszerzone (4 dni)

Zakres szkolenia podstawowego poszerzony o zagadnienia zaawansowane oraz studia przypadków.

Reengineering procesów

szkolenie podstawowe (2 dni)

Usprawnianie i optymalizowanie procesów. Szkolenie przeznaczone dla osób z doświadczeniem  w zakresie zarządzania procesami.

Notacja EPC

szkolenie podstawowe (2 dni)

Modelowanie procesów za pomocą notacji EPC (Event-Driven Process Chain) w podstawowym zakresie (podstawy modelowania)

Notacja BPMN

szkolenie podstawowe (2 dni)

Modelowanie procesów za pomocą notacji BPMN (Business Process Model and Notation) w podstawowym zakresie (podstawy modelowania)

Notacja BPMN EXT

szkolenie rozszerzone (4 dni)

Modelowanie procesów za pomocą notacji BPMN (Business Process Model and Notation) w rozszerzonym zakresie (zaawansowane modelowanie)

szkolenia z zarządzania przez cele

zarządzanie przez cele — management by objectives (MBO)

Zarządzanie przez cele

szkolenie podstawowe (2 dni)

Podstawy metody zarządzania przez cele w organizacji. Definiowanie i kaskadowanie celów.

Zarządzanie przez cele EXT

szkolenie rozszerzone (4 dni)

Zakres szkolenia podstawowego poszerzony o zarządzanie wynikami firmy. Studia przypadków.

KPI

szkolenie podstawowe (2 dni)

Tworzenie, wdrażanie i stosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w organizacji. Studia przypadków.