excel - katalog szkoleń

praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych

Podstawy Excel

szkolenie podstawowe (2 dni)

Wykorzystanie podstawowych funkcjonalności programu Excel  do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych.

Excel EXT

szkolenie rozszerzone (4 dni)

Program szkolenia Podstawy Excel poszerzony o profesjonalną analizę i prezentację danych.

Excel VBA

szkolenie podstawowe (2 dni)

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel – wstęp do programowania. Podstawy tworzenia aplikacji w VBA.

szkolenia specjalistyczne

praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych przez menedżerów oraz w księgowości

Excel dla księgowych EXT

szkolenie rozszerzone (4 dni)

Wykorzystanie funkcjonalności programu Excel do prowadzenia księgowości. Studia przypadków.

Excel dla menedżerów

szkolenie podstawowe (2 dni)

Praktyczne zastosowania Excel w biznesie na wybranych przykładach. Studia przypadków.

Excel dla menedżerów EXT

szkolenie rozszerzone (4 dni)

Program szkolenia Excel dla menedżerów poszerzony o budowanie paneli menedżerskich.