Co to jest Kaizen?

Kaizen (jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze) – jest filozofią ciągłego doskonalenia, usprawniania. W praktyce biznesowej, odnosi się do ciągłego polepszania procesów. Kaizen jest codziennym procesem, wykraczającym poza prostą poprawę wydajności. Celem tej filozofii jest wykrywanie nieprawidłowości, eliminowanie ich, jak również zapobieganie ich występowaniu w przyszłości.

W japońskim modelu zarządzania Kaizen należy do najbardziej istotnych pojęć. Atmosfera w pracy opiera się na zdrowych zasadach a wewnętrzne problemy firmy rozwiązuje się za pomocą współpracy. W procesie Kaizen nie ocenia się ludzi przez pryzmat wyników jakie osiągają. Przebieg myślenia zorientowany jest na sam proces oraz sposób zarządzania.

Aby skutecznie wdrożyć ten proces w organizacji, powinni być w niego zaangażowani pracownicy każdego szczebla organizacji. Format ten jest indywidualny dla każdej firmy – może obejmować małą, jak również większą grupę pracowników, a także jedno stanowisko pracy lub całą organizację. W programie Kaizen zarządzający powinni stworzyć taką atmosferę, aby pracownicy czuli się komfortowo i nie obawiali się zgłaszania swoich pomysłów. Kierownictwo w pełni akceptuje prawo zgłaszania pomysłów – nie odrzuca ich, nie traktuje podejrzliwie i niechętnie. Jest otwarte na nowe sugestie pracowników, ponieważ ma to na celu usprawnienie ich warunków pracy, pozwoli to poprawić jakość – a co za tym idzie wydajność oraz bezpieczeństwo pracy.

Kaizen opiera się na stałym wprowadzaniu nawet najmniejszych zmian w firmie oraz na każdym stanowisku pracy. Kieruje się uzyskaniem sukcesu na podstawie małych kroków.